Arbetsgivargrupp på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Kristinehamn har förstärkt resurserna genom en Arbetsgivargrupp för att stötta Arbetsgivarna i Kristinehamn vid rekrytering.

ARBETSGIVARTELEFONEN HAR NUMMER 010-487 2823

Arbetsgivargruppen består av:

Håkan Andersson, hakan.g.andersson@arbetsformedlingen.se,
telefon 010-486 37 18

Magnus Hedwall, magnus.hedwall@arbetsformedlingen.se,
telefon 010-487 97 85

Sardar Karadaghi, sardar.garadaghi@arbetsformedlingen.se,
telefon 010-488 24 86

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer