Vi som brinner för Kristinehamn

Nu är Kristinehamnslunchen igång. Vi hade en första träff med 30-tal företagare, kommunala tjänstemän och politiker som tillsammans åt lunch och lyssnade på Anders Dahlén som presenterade dagsaktuella punkter inom kommunen. Politikerna Sofie Engström (S) och Anders Wiklert (M) som också är representanter i Näringslivssamverkans styrelse presenterade sig själva och hur arbetet för den nya organisationen i Närsam kommer se ut.

Tanken med Kristinehamnsluncherna är att skapa en mötesplats där kommun och näringsliv kan träffas under lättsamma former för att diskutera viktiga frågor för Kristinehamns näringsliv. Varje gång håller en kommunal tjänsteman och en politiker varsin presentation om vad som är på gång och är aktuellt just då.  Men frammför allt syftar det till ett forum att skapa goda relationer.

DSCN1552

Anders Dahlén som var först ut på banan började att presentera den nya visionen man antagit för kommunen; Vi ska vara den vänliga och nyskapande kommunen. Läs mer

DSCN1557

Kristineham har flera projekt pågående med skolor i kommunen. Det handlar om att bygga till och bygga om för att klara av en alltmer växande befolkning i kommunen och ligga i framkant när det gäller utbildning. Kristinehamn har också stora utmaningar med den volym avnyanlända som kommer till Kristinehamn. Det är täta kontakter med räddningstjänst, polis och information för att det ska bli så bra som möjligt. Nyligt invigdes ett Infocenter som hålls öppet dagligen för att nyanlända ska ha en plats att få information och hjälp med frågor och funderingar. 

Teknik och Innovations center är beslutat att det ska byggas men just nu håller Länststyrelsen på med en kulturell utredning om mijön kring Jakobsbergsskolan.

Kommunen har köpt in ett område på 200 000kvm mark vid Höja. Det ligger ett planuppdrag att förbereda för handel så vi kan vara förberedda när det kommer inkommer handelsförfrågningar.

Rolls Royce

Sedan kan vi också glädjas åt Ernst Krischsteiger som kommer hit och spelar in "Sommar med Ernst".  

IMG 8235

Sofie Engström och Anders Wiklert påpekade vikten av att hela kommunen växer och att alla drar åt samma håll. Kan vi lyckas med det så har vi en stor potential i Kristinehamn, säger Anders Wiklert. Sofie som driver flera företag och och har en bred erfarenhet av styrelseuppdrag förklarade att arbetet som sker i Närsams organisation styrs helt och hållet av ägardirektiven och inte av politik. Näringslivsrådet som represnteras in i styyreslen ska ta med frågor som rör tillväxt och ett gott företagsklimat. Läs mer

 IMG 8241

 IMG 8233

 IMG 8240

IMG 8236

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer