Pilotanläggning byggs i Bäckhammar

Renfuel och Nordic Paper tecknar avtal om att bygga en pilotanläggning för testtillverkning av fossilfritt biodrivmedel. Energimyndigheten bidrar med 71 miljoner kronor vilket motsvarar hälften av den totala investeringen.

-Etableringen av RenFuel ligger helt i linje med det innovationsarbete inom området Bioekonomi som Näringslivssamverkan påbörjat i Kristinehamn, säger Madelen Richardsson, Näringslivschef i Kristinehamn.

 

RenFule 1

RenFuel har utvecklat och patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, Lignol, som kan ersätta fossil olja och användas som råvara i tillverkningen av förnybar bensin och diesel. Tillvaratagandet av svartluten gör dessutom att produktionskapaciteten och därmed lönsamheten i massaindustrin kan öka.

Läs mer

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer