Värmland - Sverige 1:a i UF-företagande

Pressmeddelande 2016-12-19

 

Ny statistik från Ung Företagsamhet Värmland:

Värmland - Sverige 1:a i UF-företagande

Hela 1224 elever driver företag på gymnasiet i Värmland i år, och flera av dem är nyanlända. – Vi ser att de genom UF-företagande får kontakter i samhället och lär sig språket snabbare, säger Henrik Degert Grahn, Regionchef Ung Företagsamhet Värmland.

1224 elever driver UF-företag i Värmland läsåret 2016/17. Det är rekord och det innebär att Värmland andelsmässigt är den region i Sverige som har flest UF-företagare av alla. Det visar färsk statistik från organisationen Ung Företagsamhet som står bakom utbildningen.

– Det är självklart roligt men framförallt viktigt att Värmland positionerar sig och tar täten i arbetet med att förädla morgondagens arbetsgivare och entreprenörer. Genom att driva UF-företag utvecklar ungdomarna kompetenser och förhållningssätt som dels stärker deras arbetsmarknadspotential, men det innebär också att vi får fler företagare som har kunnandet och modet som behövs för att lyckas. Det här är viktiga komponenter i det långsiktiga arbetet med att klara såväl kompetensförsörjningen som den relaterade integrationsprocessen, säger Henrik Degert Grahn, Regionchef på Ung Företagsamhet Värmland.

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Att driva UF-företag innebär att som gymnasieelev under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Utbildningen finns på 581 gymnasieskolor i hela landet och går att läsa på alla gymnasieprogram. Under 2016/17 driver 27 769 elever UF-företag i Sverige.

–Jag är väldigt glad över att så många gymnasieelever driver UF-företag i år. Särskilt glädjande är det att nästan hälften av eleverna kommer från yrkesprogrammen. Här särskiljer sig Värmland från det nationella genomsnittet där en klar majoritet av eleverna återfinns på de högskoleförberedande programmen. Många av eleverna på yrkesprogrammen ska direkt ut i ett liv som företagare eller anställda i småföretag, då är det viktigt att de får förståelse för det ansvar man har både som anställd och arbetsgivare, säger Henrik Degert Grahn.

– Forskning visar att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet, blir oftare chefer och tjänar mer säger Henrik Degert Grahn. – Ung Företagsamhet gör skillnad både för individen och för samhället.

Fakturaruta

UF-Företagande i region Värmland läsåret 2016/17 (*förra årets siffror)

  • Antal elever som driver UF-företag: 1224 (1096)
  • Antal UF-företag: 492 (430)
  • Antal UF-lärare: 141 (122)
  • Antal UF-rådgivare: 584 (535)
  • Antal skolor som har utbildningen: 26 (26)
  • 52 procent av UF-företagarna går på högskoleförberedande program och 48 procent på yrkesprogram.
  • Nationellt går 62 procent av UF-företagarna på högskoleförberedande program och 32 procent på yrkesprogram.

För mer fakta: http://ungforetagsamhet.se/om-oss/vara-resultat

Läs mer

För mer information, kontakta:
Henrik Degert Grahn, Regionchef på Ung Företagsamhet Värmland,

Tel: 070-6111211, E-post: henrik.degert@ungforetagsamhet.se

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Läsåret 2015/2016 driver 26 430 gymnasieelever företag under ett år. Vi erbjuder lärare utbildning och vägledning. Eleverna utvecklar sin kreativitet, företagsamhet och kunskap om företagande, genom en kombination av praktik och teori. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan, där erbjuder vi tre läromedel; Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 100 anställda i hela landet.

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer