Värmland - Sverige 1:a i UF-företagande

Pressmeddelande 2016-12-19

 

Ny statistik från Ung Företagsamhet Värmland:

Värmland - Sverige 1:a i UF-företagande

Hela 1224 elever driver företag på gymnasiet i Värmland i år, och flera av dem är nyanlända. – Vi ser att de genom UF-företagande får kontakter i samhället och lär sig språket snabbare, säger Henrik Degert Grahn, Regionchef Ung Företagsamhet Värmland.

1224 elever driver UF-företag i Värmland läsåret 2016/17. Det är rekord och det innebär att Värmland andelsmässigt är den region i Sverige som har flest UF-företagare av alla. Det visar färsk statistik från organisationen Ung Företagsamhet som står bakom utbildningen.

– Det är självklart roligt men framförallt viktigt att Värmland positionerar sig och tar täten i arbetet med att förädla morgondagens arbetsgivare och entreprenörer. Genom att driva UF-företag utvecklar ungdomarna kompetenser och förhållningssätt som dels stärker deras arbetsmarknadspotential, men det innebär också att vi får fler företagare som har kunnandet och modet som behövs för att lyckas. Det här är viktiga komponenter i det långsiktiga arbetet med att klara såväl kompetensförsörjningen som den relaterade integrationsprocessen, säger Henrik Degert Grahn, Regionchef på Ung Företagsamhet Värmland.

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Att driva UF-företag innebär att som gymnasieelev under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Utbildningen finns på 581 gymnasieskolor i hela landet och går att läsa på alla gymnasieprogram. Under 2016/17 driver 27 769 elever UF-företag i Sverige.

–Jag är väldigt glad över att så många gymnasieelever driver UF-företag i år. Särskilt glädjande är det att nästan hälften av eleverna kommer från yrkesprogrammen. Här särskiljer sig Värmland från det nationella genomsnittet där en klar majoritet av eleverna återfinns på de högskoleförberedande programmen. Många av eleverna på yrkesprogrammen ska direkt ut i ett liv som företagare eller anställda i småföretag, då är det viktigt att de får förståelse för det ansvar man har både som anställd och arbetsgivare, säger Henrik Degert Grahn.

– Forskning visar att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet, blir oftare chefer och tjänar mer säger Henrik Degert Grahn. – Ung Företagsamhet gör skillnad både för individen och för samhället.

Fakturaruta

UF-Företagande i region Värmland läsåret 2016/17 (*förra årets siffror)

 • Antal elever som driver UF-företag: 1224 (1096)
 • Antal UF-företag: 492 (430)
 • Antal UF-lärare: 141 (122)
 • Antal UF-rådgivare: 584 (535)
 • Antal skolor som har utbildningen: 26 (26)
 • 52 procent av UF-företagarna går på högskoleförberedande program och 48 procent på yrkesprogram.
 • Nationellt går 62 procent av UF-företagarna på högskoleförberedande program och 32 procent på yrkesprogram.

För mer fakta: http://ungforetagsamhet.se/om-oss/vara-resultat

Läs mer

För mer information, kontakta:
Henrik Degert Grahn, Regionchef på Ung Företagsamhet Värmland,

Tel: 070-6111211, E-post: henrik.degert@ungforetagsamhet.se

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Läsåret 2015/2016 driver 26 430 gymnasieelever företag under ett år. Vi erbjuder lärare utbildning och vägledning. Eleverna utvecklar sin kreativitet, företagsamhet och kunskap om företagande, genom en kombination av praktik och teori. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan, där erbjuder vi tre läromedel; Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 100 anställda i hela landet.

Skriv ut E-post

Östra Värmlands Näringslivsdag 2017

Nu är det äntligen vår tur att vara värd för Östra Värmlands Näringslivsdag. Vi har naturligtvis valt att ta hem dagen till Kristinehamn och visa upp vår bästa sida med allt från matens smakupplevelser till inspirerande föreläsningar. 

Torsdag den 9 februari bjuder vi in till Östra Värmlands Näringslivsdag 2017

Tema är nyindustrialisering och Kristinehamnsbördige Henrik Torehammar kommer att leda oss genom dagen. Vi har föreläsare från näringsdepartementet, ett lokalt företag och ett nationellt perspektiv. 

Klicka på blå rutan för hela inbjudan med program och information om var du anmäler dig. Vi är sex kommuner i Östra Värmland som tillsammans skapar dagen. Vi har begränsat med platser och det är först till kvarn som gäller. 

Klicka här

 

Varmt välkommen till en spännande dag!

 

save the date

Skriv ut E-post

Näringsdepartementet studerar bioekonomi i Värmland

Under måndag och tisdag kommer en delegation med sakkunniga från näringsdepartementet att besöka Värmland för att studera hur olika aktörer i regionen arbetar med skoglig bioekonomi i praktiken.

Idag besöker delegationen Kristinehamn genom Närsams försorg. Man kommer bland annat få lära mer om LignoCity och Nordic Paper i Bäckhammar. Deltar gör Bjarne Olsson, Marie Oudin, Anders Dahlén och Madelen Richardsson.

IMG 4655

Skriv ut E-post

Brev om företagsklimat

Idag skickades detta brev ut till alla registrerade företagare i Kristinehamns kommun. 

 

Till alla företagare i Kristinehamn

Att ha ett företagsklimat i Kristinehamn som gör att vi rankas bland den nedre delen av Sverige kommuner är inte okej. Det är definitivt inte okej för vårt befintliga näringsliv. Det är inte heller okej ur ett perspektiv där vi vill attrahera nya företag att etablera sig i Kristinehamn.

Det görs nu ett intensivt arbete för att nå den målsättning som vi bestämt oss för:

Kristinehamn skall bli ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2017

(Se den pressinformation som gick ut i tisdags nedan).

Jag vill uppmana dig som företagare i Kristinehamn att stötta oss i att nå vår målsättning genom att kommunicera med oss! Låt oss veta vad ni anser att vi gör rätt och vad vi gör fel. Ta initiativ till dialog! Låt oss veta om ni vill att vi besöker er! Kom och besök oss på Kristinehamns Conference Center, KCC 3 trappor upp! Ring! Maila!

Ventilera er eventuella frustration på vårt arbete i Närsam, på politiska beslut gällande näringslivsfrågor eller på kommunala förvaltningars arbete, innan nästa enkät från Svenskt Näringsliv kommer efter årsskiftet. Låt oss gemensamt lyfta frågorna på en gång så vi kan agera.

Med varma hälsningar

Madelen Richardsson

Näringslivschef
VD Närsam

madelen.richardsson@naringslivssamverkan.se

0550-858 66
Näringslivssamverkan
Box 315
681 26 Kristinehamn

Besöksadress
Västerlånggatan 21
681 31 Kristinehamn
www.naringslivssamverkan.se
www.facebook.com/naringslivssamverkan

 

Pressinformation

Kristinehamn skall bli ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2017

Den 20 september släppte Svenskt Näringsliv sin kommunranking av lokalt företagsklimat 2016. Redan den 22 september bjöd Näringslivssamverkan, Närsam, in till dialogmötet ”360 grader Kristinehamn”. 85 politiker, kommunala tjänstemän och företagare deltog och tre frågor diskuterades:

 • Hur får vi bättre attityder till företagande?
 • Hur får vi en mer företagsanpassad myndighetsutövning (bygglov, tillsyn, tillstånd m.m.)
 • Hur kan vi förbättra information och dialog?

Vad har hänt sedan dess?

Den 11 oktober, efter att ha summerat alla samtal och idéer från dialogmötet, beslutade Närsams styrelse att jobba med målsättning att Kristinehamn skall bli ”Årets Klättrare 2017”.

Fram till idag har förutom Närsams styrelse; Näringslivsrådet, kommunens ledningsgrupp och politiker arbetat i olika konstellationer för att identifiera vad de kan bidra med för att Kristinehamn skall nå sin målsättning.

Den 15 november slutförs arbetet med en offensiv handlingsplan som kommer att presenteras och beslutas på Kommunstyrelsen den 29 november. Kristinehamns näringsliv kommer att få ta del av handlingsplanen löpande och få en muntlig presentation på Närsams årliga glöggmingel den 15 december.

 • De möten som jag haft med både Näringslivsrådet, politiker och tjänstemän sedan den 20 september har varit mycket konstruktiva. Missnöjet med Kristinehamns företagsklimat har tagits på allvar och alla har ställt sig 100 % bakom att vi skall arbeta stenhårt, med rätt saker, för att nå vår målsättning att bli ”Årets klättrare 2017” säger Madelen Richardsson, Näringslivschef och VD för Närsam, och fortsätter:
 • Utan att gå händelserna allt för mycket i förväg kan jag avslöja att tre huvudområden finns med i handlingsplanen:
 • Dialog mellan näringsliv och kommun
 • Service till företag
 • Centrum och handel

 

Skriv ut E-post

Siktar på Årets klättrare

Kristinehamn skall bli ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2017

Den 20 september släppte Svenskt Näringsliv sin kommunranking av lokalt företagsklimat 2016. Redan den 22 september bjöd Näringslivssamverkan, Närsam, in till dialogmötet ”360 grader Kristinehamn”. 85 politiker, kommunala tjänstemän och företagare deltog och tre frågor diskuterades:

 • Hur får vi bättre attityder till företagande?
 • Hur får vi en mer företagsanpassad myndighetsutövning (bygglov, tillsyn, tillstånd m.m.)
 • Hur kan vi förbättra information och dialog?

Vad har hänt sedan dess?

Den 11 oktober, efter att ha summerat alla samtal och idéer från dialogmötet, beslutade Närsams styrelse att jobba med målsättning att Kristinehamn skall bli ”Årets Klättrare 2017”.

Fram till idag har förutom Närsams styrelse; Näringslivsrådet, kommunens ledningsgrupp och politiker arbetat i olika konstellationer för att identifiera vad de kan bidra med för att Kristinehamn skall nå sin målsättning.

Den 15 november slutförs arbetet med en offensiv handlingsplan som kommer att presenteras och beslutas på Kommunstyrelsen den 29 november. Kristinehamns näringsliv kommer att få ta del av handlingsplanen löpande och få en muntlig presentation på Närsams årliga glöggmingel den 15 december.

-      De möten som jag haft med både Näringslivsrådet, politiker och tjänstemän sedan den 20 september har varit mycket konstruktiva. Missnöjet med Kristinehamns företagsklimat har tagits på allvar och alla har ställt sig 100 % bakom att vi skall arbeta stenhårt, med rätt saker, för att nå vår målsättning att bli ”Årets klättrare 2017” säger Madelen Richardsson, Näringslivschef och VD för Närsam, och fortsätter:

-      Utan att gå händelserna allt för mycket i förväg kan jag avslöja att tre huvudområden finns med i handlingsplanen:

 • Dialog mellan näringsliv och kommun
 • Service till företag
 • Centrum och handel

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer