Ansök om mikrolånet

Vid företagsstart och för unga företag

Almis nya Mikrolån är anpassat till dig som har ett mindre kapitalbehov. Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett företag och till unga företag i uppstart.

Mikrolånet kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.

Läs mer

Skriv ut E-post

Hållbar modeindustri blir verklighet i Kristinehamn

Åter igen har vi glädjen att få kalla till presskonferens för att presentera ytterligare en stor etablering i Kristinehamn. Företaget Re:newcell satsar 70 miljoner kronor på en demoanläggning för att återvinna bomull.


Textilefterfrågan i världen är idag ca 90 miljoner ton per år. Av den står naturmaterial (som bomull och viskos) bara för ca en tredjedel. Resten är plastmaterial som polyester elastan och nylon. Att kunna öka mängden naturmaterial genom att förlänga livet på de resurser som redan finns idag är högprioriterat både bland konsumenter och bland de stora modeföretagen.
Hittills har det inte varit möjligt att återvinna bomull till en sådan kvalitet som modeindustrin kräver, men med re:newcell-massan är detta möjligt.

På frågan om varför detta händer just nu och flera såna etableringar i Kristinehamn svarar Madelen Richardsson, näringslivschef att det finns en långa processer bakom, vi har ett bra kluster i Kristinehamn och vi har en bra samverkan, men också en mycket bra tillgång av kompetens i området vilket vi ska vara stolta över.

 

bild hemsida

Läs mer

Skriv ut E-post

Pilotanläggning byggs i Bäckhammar

Renfuel och Nordic Paper tecknar avtal om att bygga en pilotanläggning för testtillverkning av fossilfritt biodrivmedel. Energimyndigheten bidrar med 71 miljoner kronor vilket motsvarar hälften av den totala investeringen.

-Etableringen av RenFuel ligger helt i linje med det innovationsarbete inom området Bioekonomi som Näringslivssamverkan påbörjat i Kristinehamn, säger Madelen Richardsson, Näringslivschef i Kristinehamn.

 

RenFule 1

RenFuel har utvecklat och patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, Lignol, som kan ersätta fossil olja och användas som råvara i tillverkningen av förnybar bensin och diesel. Tillvaratagandet av svartluten gör dessutom att produktionskapaciteten och därmed lönsamheten i massaindustrin kan öka.

Läs mer

Skriv ut E-post

Lövets slang & motor utsågs till årets företagare

Ett stort grattis till Lövets slang & motor som tilldelades utmärkelsen årets företag. Jan Karlsson, ordförande i Företagarna delade ut priset under deras årsstämma.

Kjell Hjalmarsson och Peter Malm som har en lång erfarenhet av maskin och fordonsreparationer köpte verksamheten 2010 och har sedan dess växt med företaget till 8 anställda.

årets slang  motor

Lövets slang & motor vann priset med motiveringen:
De har genom sin serviceanda och sitt nytänkande lyckats med bedriften att utveckla ett redan väletablerat företag till en ännu starkare och stabilare aktör i sin bransch.

Deras engagemang och ambition är ett föredöme för andra företagare i kommunen.

Källa: Företagarna Kristinehamn

Skriv ut E-post

Ung Mentor

Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Rotary och Näringslivssamverkan har startat upp; Ung Mentor.

Tanken är att genom mentorskap stärka unga arbetssökande individer till att komma ett steg närmare näringslivet. Syftet är alltså inte att ordna arbete eller praktikplats utan helt enkelt att stötta ungdomar och vara ett bollplank när dom ska ta sig ut i yrkeslivet. 

I programmet är det nio ungdomar som alla har fått varsin mentor. Via arbetsförmedlingen har man bjudit in nio ungdomar som vi sedan har hnadplockat mentorer till. Projektet sträcker sig ett halvår framåt och bygger på tio träffar där mentor och adept lär känna varandra, berättar som sina resor i livet, mentorn ger tips och förhoppningsvis får vi både mentorer och adepter som har båda lärt sig något av varandra.

 

IMG 7913

Madelen Richardsson och Maria Haglund som båda är mentorer i projektet.

 

 

IMG 7916 anna

Anna Tväråna som arbetar med ESF-programmet inom Arbetsförmedlingen berättar om upplägget av programmet.

För att lyssna på radion om Ung Mentor, 20.35 in i programmet  Klicka här

 

 

 

 

 

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer