Internationalisering genom digitalisering

Vill du vill veta mer om hur digitaliseringen kan hjälpa dig att nå framgångar internationellt?

Almi Värmland och Business Sweden bjuder in dig som vill veta mer om hur digitaliseringen kan hjälpa dig att nå framgångar internationellt.
Vi berättar om hur digitala verktyg kan öka din internationella konkurrenskraft och skapa nya affärsmöjligheter!

När: 27 april
Tid: kl. 09:00-12:00.
Var: på Karlstad CCC.

Delar av innehållet,
Linda Laszlo Ek, representerar Business Swedens exporttekniska avdelning och kommer bl.a. att prata om moms, transporter, leveransvillkor och betalningslösningar. Allt ur ett digitaliseringsperspektiv och med exempel från e-handeln.

Jens Wernborg, Business Sweden, redogör för hur svenska företags digitala internationella mognad ser ut samt berättar om digitala trender som påverkar svenska företags internationella affärer i framtiden.

För mer information och anmälan Klicka här

Skriv ut E-post

Praktisk hantering av exportdokument

Under en heldag hjälper Handelskammaren dig att hitta rätt bland de dokument, regler och förfaranden som finns inför en exportaffär.

Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

För att underlätta för dig som exportör erbjuder Handelskammaren en utbildning i praktisk hantering av exportdokument. Under denna kurs sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i för att du och inte minst mottagaren ska slippa problem.

Kursen kommer att behandla den datoriserade exportdeklaration med de uppgifter som utgör föranmälan, fördelarna med passiv förädling, olika typer av ursprungsintyg, fakturor samt andra handlingar som kan behövas vid särskilda tillfällen.

Läs mer

Skriv ut E-post

Kristinehamnslunchen

Nu bjuder vi in till gemensamma luncher för Kristinehamns utveckling!

Här får ni företagare, kommunala tjänstemän och politiker chansen att under lättsamma former träffas och prata om Kristinehamns näringslivsfrågor. Vi träffas i Rotundan på Kristinehamns Conference Centre kl.11.30-13.00.

Fyra gånger per år har vi planerat in Kristinehamnslunchen som kommer hållas i april, juni, september och november. Varje gång får vi en kvarts anförande av från kommunala tjänstemän och politiker vad som är på gång inom respektive områden. Där emellan har vi tid för frågor och samtal. Pris för lunchen är 80kr.

inbjudan kristinehamnslunchen 3

Skriv ut E-post

Frukostseminarium om framtidens industri

IUC Wermland och Swerea AB bjuder in till Frukostseminarium om Framtidens industri onsdagen den 24 februari klockan 07.30-09.30 på Stadshotellet i Karlstad
Samarrangemang med Stål & Verkstad, IF Metall, Unionen och Teknikföretagen.

Seminariet är kostnadsfritt!

Program:
Vi startar med en gemensam frukost.

  • Ulf Ljungdahl, ordförande IUC Wermland, hälsar välkommen
  • Göran Carlsson, VD och koncernchef Swerea AB, om rapporten Framtidens Industri
  • Peter Semberg, VD Swerea SWECAST, om Swereas arbete att möta industrins behov
  • Tillfälle till frågor och diskussioner

Hur kommer framtidens globala industrilandskap att se ut? Vilka kompetenser krävs och vad behöver Sverige göra för att hålla sig kvar i toppen?

Swerea har under 2015 genomfört en undersökning om industrins framtida behov. Fokus har varit drivkrafter och trender som påverkar svenskbaserad industris konkurrenskraft. Undersökningen har sammanfattats i rapporten Framtidens Industri.

Rapporten baseras på ett expertseminarium med nyckelpersoner inom svensk industri, djupintervjuer och en kundundersökning och genomfördes i samarbete med Kairos Future.

Rapporten, som belyser trender och scenarier, anser Swerea borde vara av intresse för industrin i stort. Detta i kombination med Swereas uppdrag att stödja industrins konkurrenskraft vill Swerea att fler, speciellt utanför de egna nätverken, får ta del av.

Frukostseminarier har hållits på flera orter i Sverige, dags för Karlstad och Värmland.

Kort om innehållet i Rapporten

Det är svårt att sia om framtiden men olika trender inom industrin ger oss olika perspektiv som vi måste förhålla oss till. Vad behövs för att göra svensk industri konkurrenskraftig? Kan ett fokus på framtidsperspektivet vara basen för den tillämpade forskningen så att när behovet uppkommer, finns kompetensen och tekniken. Vad kommer vara avgörande för ett företags konkurrenskraft lokalt, regionalt och internationellt.

ANMÄLER DIG GÖR DU GENOM ATT ANVÄNDA NEDANSTÅENDE LÄNK, ANMÄLAN VILL VI HA SENAST MÅNDAGEN DEN 22 FEBRUARI.

http://www.swerea.se/framtidens-industri/karlstad/anmalan

Välkommen!

Skriv ut E-post

Kalender

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer