Regler & tillstånd

Ditt företag påverkas av lagstiftning inom en mängd olika områden. Du kan till exempel behöva anmäla eller söka tillstånd innan du startar upp vissa typer av verksamheter. Som företagare har du själv ansvar för att informera dig om vilka regler och tillstånd som gäller. Kristinehamns kommun hjälper dig gärna med information om regler och tillstånd.

Klicka här

Om du vill använda en offentlig plats för annat än den är avsedd för krävs kommunens medgivande samt tillstånd från polismyndighet.
Offentlig plats är allmänna vägar, gator, trottoarer, parker och liknande som är upplåtna för allmänheten.

  • Tillstånd behövs till exempel för:
  • Trottoarpratare, affischering, reklam
  • Byggupplag, byggnadsställning, byggskyltar
  • Containrar, arbetsmaskiner
  • Marknader, cirkus och övriga evenemang
  • Uteserveringar

Klicka på länken för att läsa mer om vilka riktlinjer som gäller för offentlig plats. Mer info finns även på www.kristinehamn.se

http://www.kristinehamn.se/sites/default/files/dokument/boende-miljo/trafik-gator-torg/riktlinjer_for_upplatelse_av_offentlig_plats.pdf

 

Skriv ut E-post

Demo
 

Landsbygdsrådgivning

Närsam stödjer, stimulerar och utvecklar tillväxt i Kristinehamns landsbygdsföretag.

Läs mer

 

RollsRoyce 201113 008
 

Entreprenörskap i skolan

Närsam arbetar med att stimulera samarbete mellan näringslivet och Kristinehamns skolor.

Läs mer

Demo
 

Centrumutveckling

För Närsam är centrumutvecklingen en tillväxtfaktor för hela näringslivet i Kristinehamn.

Läs mer